Divendres a partir de les 18:00

El Sindicat de Llogateres és grup de veïns i veïnes de Badalona que lluita per la defensa del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne. Podeu contactar-hi a través de les seves xarxes socials (Twitter i Facebook) i al correu electrònic sindicatllogatersbadalona@gmail.com. També els podeu trobar a la seva pàgina web.