GENTRIFICACIÓ

D’acord amb el que es va decidir en l’assemblea general de l’any passat, el mes de setembre es varen posar en marxa tres grups de treball per debatre i fer propostes sobre uns reptes de futur que té la nostra ciutat, i el nostre barri en concret. Un d’ells és el de l’habitatge, i el de la influència que hi pot tenir el fenomen que se’n diu “gentrificació”, és a dir, el desplaçament dels habitants d’un barri i ciutat per d’altres amb rendes més elevades, en especial que es fan reformes que fan més atractiu el territori.

Explicàvem, i reiterem, que la nostra intenció és, sobretot, que s’obri un debat, a partir de dades, no d’impressions, i es vegi si hi pot haver algun tipus de consens sobre el model de ciutat en aquest sentit (com en els altres reptes identificats).

 

Formulàvem així aquest repte:

Sembla que a Badalona, en especial al Districte 1, hi ha un important augment del cost dels lloguers, amb amenaça d’expulsió de joves i de veïns amb menys recursos. Posem “sembla”, perquè caldrà començar per recollir les dades.

Potser té relació amb pisos turístics? Amb la construcció d’habitatge de luxe? Amb l’encariment a Barcelona? La dignificació urbanística ha de representar l’expulsió de veïns? Quines intervencions podem demanar a l’administració, en especial a la local?

 

Per treballar sobre aquest tema es va crear una comissió, que s’ha anat reunint periòdicament.

Hem obtingut dades, però no desagregades en l’àmbit de barri. És per això que hem llançat una enquesta, que podeu trobar-la clicant aquí. Sabem que no ens permet cap tractament estadístic que ens permeti projectar el resultat al conjunt del barri, però, sobretot amb els comentaris, ens permet trobar algunes pistes per seguir treballant. No està tancada encara, però us mostrem el resultat de les 70 respostes rebudes en els dos primers dies.

Seguim treballant, i esperem poder convocar aviat una reunió per parlar-ne.

Aquí teniu les dades.

 

GENTRIFICACIÓ